به نام خالق یکتا


فعالیت دانشجویان ایرانی در شبه قاره هند با تأسیس انجمن  اسلامی دانشجویان ایرانی در شهر بنگلور در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی آغاز و پس از سه سال به اتحادیه سراسری دانشجویی در شبه قاره تبدیل شد. اتحادیه انجمن های اسلامی شبه قاره یکی از  سه اتحادیه فعال دانشجویان ایرانی در سطح جهان میباشدکه نشانده اهمیت آن است.این اتحادیه در حال حاضر با گذشت ۳۶ دوره رسمی دارای ۱۳ انجمن فعال در شهرهای دهلی، بنگلور، میسور، پونا، راجاماندری، علیگر، مانیپال، سریکاکولام، وایزک، چنای، منگلور، کرلا وکویمباتور می باشد و فعالیت های

.دانشجویی را در تمامی عرصه های فرهنگی و علمی ادامه داده است


ساختار اجرایی اتحادیه و انجمن های تابعه آن شامل کمیته های سیاسی، فرهنگی، علمی ، بین الملل ، خانواده و مالی است. اتحادیه هم اکنون دارای ۶خانه انجمن در شهرهای بنگلور ، میسور، پونا، راجاماندری ،علیگر و دهلی می باشد


دبیر اتحادیه ،جناب آقای منوچهر خانی پور می باشند که از تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۸ فعالیت خود را در این سمت آغاز نموده اند ، در سابقه ایشان دبیری انجمن اسلامی شهر بنگلور دیده می شود ، ایشان در حال حاضر دانشجوی دکتری داروسازی در شهر بنگلور هستند و در رشته مهندسی علوم .دامی در دانشگاه گیلان تحصیل نموده اند

 : راههای ارتباطی با دبیر اتحادیه
 


Khanipour1989@yahoo.com


Telegram: @khanipourmn